- Norges største reiseguide på nett

Publisert: 6.januar 2002
Sist oppdatert: 20.mars 2009
Langs solkysten, fra Nerja i nord til Gibraltar i sør, finnes det ca. 55 golfbaner (2002). En tofelts motorvei (N340) av god standard følger hele kystlinjen. Fra Malaga og sørover finnes også en ny og enda bedre motorvei som går et par kilometer inn i landet (E15). Deler av denne må du betale for å få bruke, men så sparer du da også en halvtimes kjøring om du skal til f.eks. Gibraltar.

Trafikken i hele regionen er tett og hektisk. Fartsgrensen mange steder er hele 120 km/t, selv om vei standarden ikke alltid tilsier så høy hastighet. Hvis du leier bil, må du altså være forberedt på å takle tøff trafikk.